Jautājumi

Labs veids kā palīdzēt cilvēkiem domāt par tēmu ir uzdot par to jautājumus. Labs jautājums mums var palīdzēt salikt kopā faktus, izvērtēt mūsu pašreizējās idejas un radīt jaunas.

Jautājumu uzdošana ar mērķi palīdzēt citiem mācīties ir pazīstama kā Sokrātiskā izjautāšana, nosaukta pēc Sokrāta no Senās Grieķijas.

Sokrātiskā izjautāšana prasa rūpīgu citas personas uzklausīšanu, lai tas palīdzētu izvērtēt un formulēt palīdzošu jautājumu konstruktīvā un, cerams, bez konfrontācijas veidā.

Šeit ir vairāki šādu jautājumu piemēri:

Jautājumi precizēšanai

 • Ko Jūs domājāt, sakot ______?
 • Kāda ir Jūsu galvenā doma?
 • Kā _____ ir saistīts ar _____?
 • Vai Jūs varētu savu domu izteikt savādāk?
 • Precizējat, lūdzu, Jūs domājāt _____ vai _____?
 • Kāds tam sakars ar mūsu problēmu/diskusiju/strīda jautājumu?
 • Džeina, vai Jūs varat saviem vārdiem apkopot, ko teica Ričards? ... Ričard, vai tas bija tas ko Jūs domājāt?
 • Vai Jūs varētu pateikt kādu piemēru?
 • Vai _____ varētu būt tam labs piemērs?

Jautājumi, kas pārbauda pieņēmumus

 • Kādus pieņēmumus Jūs šeit izdarāt?
 • Kādus pieņēmumus šeit izdara Džeina?
 • Ko mēs varētu pieņemt tā vietā?
 • Man šķiet, ka Jūs pieņemat _____. Vai es Jūs pareizi saprotu?
 • Visa Jūsu domu gaita ir balstīta uz pieņēmumu, ka _____. Kāpēc Jums balstāt savu domu gaitu uz _____ un nevis uz _____?
 • Šķeit Jūs pieņemat, ka _____. Kā Jūs to pamatojat?
 • Vai tas vienmēr ir tā? Kāpēc Jūs domājat, ka šāds pieņēmumus te ir spēkā?
 • Kāpēc kāds izdarītu šādu pieņēmumu?

Jautājumi, kas pārbauda pamatojumus un faktus

 • Vai Jūs varētu mums izskaidrot savus pamatojumus?
 • Kā tas attiecas uz šo gadījumu?
 • Vai ir iemesli šaubīties šajā faktā?
 • Kurš var zināt vai tas tā ir?
 • Ko Jūs atbildētu cilvēkam, kas apgalvotu, ka ____?
 • Vai kāds cits varētu sniegt faktus, kas atbalstītu šo viedokli?
 • Kā Jūs nonācāt pie šāda secinājuma?
 • Kā mēs varam pārliecināties, ka tas ir pareizi?

Jautājumi, kas pārbauda viedokļus vai perspektīvas

 • Ko Jūs ar to norādāt?
 • Kad Jūs sakāt _____, vai Jūs norādāt, ka _____?
 • Bet, ja tas notiktu, kas vēl rezultātā varētu notikt? Kāpēc?
 • Kādi tam varētu būt efekti?
 • Vai tas noteikti notiktu, vai varbūt tikai varbūt/iespējami notiktu?
 • Kāda ir alternatīva?
 • Ja _____ un _____ ir patiesi, tad kas vēl varētu būt patiesi?
 • Ja mēs sakām, ka ____ ir ētiski, tad kā ir ar _____?

Jautājumi, kas pārbauda sekas

 • Kā mēs varam noskaidrot?
 • Kādu uz kāda pieņēmuma šis jautājums balstās?
 • Vai _____ uzdotu šo jautājumu savādāk?
 • Kā kāds varētu atrisināt šo jautājumu?
 • Vai mēs vispār varam šo jautājumu sadalīt?
 • Vai šis jautājums ir skaidrs? Vai mēs to saprotam?
 • Vai uz šo jatājumu ir viegli vai grūti atbildēt? Kāpēc?
 • Vai mēs visi piekrītam, ka šis ir īstais jautājums?
 • Lai atbildētu uz šo jautājumu, uz kādiem citiem jautājumiem ir jāatbild vispirms?
 • Kā _____ formulētu šo problēmu?
 • Kāpēc šī problēma ir svarīga?
 • Vai šis jautājums ir vissvarīgākais, vai arī zem tā ir cits jautājums?
 • Vai Jūs redzat kā to varētu attiecināt uz ________?

Jautājumi adoptēti no grāmatas: Paul, R. (1993). Kritiska domāšana: Kā sagatavot studentus ātri mainīgajai pasaulei: Kritiskās domāšanas pamati, Santa Rosa, CA.

Vairāk informācijas par rakstīšanu

Vairāk informācijas par lasīšanu

Visu palīdzības failu alfabētiskais rādītājs
Rādīt šo palīdzību valodā: English