Aktivitāšu moduļi

Moodle satur daudz dažādu aktivitāšu moduļus, kurus var izmantot dažādu tipu kursu veidošanā.


 Anketas

Anketu rīks piedāvā vairākus pārbaudītus aptauju instrumentus, kas ir atzīti par derīgiem studiju vērtēšanā un stimulēšanā tiešsaistes vidēs. Pasniedzēji var izmantot anketas, lai no saviem studentiem savāktu datus, kas palīdzētu uzzināt par savu kursu un pārdomāt savu pasniegšanu.

 Forums

Šī var būt pati svarīgākā aktivitāte — tā ir vieta, kur notiek vairums diskusiju. Forumi var būt strukturēti vairākos veidos un katrs ziņojums var tikt vērtēts. Ziņojumi var tikt skatīti vairākos veidos un tie var iekļaut pielikumus. Abonējot forumu, dalībnieki savā e-pastā saņem katra jauna ziņojuma kopiju. Pasniedzēji var uzspiest foruma abonēšanu visiem kursa dalībniekiem.

 Izvēle

Izvēles rīks ir ļoti vienkāršs — pasniedzējs uzdod jautājumu un norāda vairākas iespējamās atbildes. Tas var būt noderīgs ātru aptauju organizēšanai, lai stimulētu pārdomas par kādu tēmu; lai kursa dalībniekiem sniegtu iespēju nobalsot par kursa tālāko virzienu; lai savāktu piekrišanu kādam pētījumam.

 Resources

Resursi ir saturs: informācija, kuru pasniedzējs vēlas ielikt kursā. Tie var būt sagatavoti un kursā augšupielādēti faili, tieši Moodle vidē rediģējamas lapas vai ārējās tīmekļa lapas, kuras var tikt parādītas kā kursa sastāvdaļa.

 Testi

Šis modulis pasniedzējam sniedz iespēju izveidot un uzlikt testus ar daudzizvēļu, Patiesi/aplami, īso atbilžu u.c. tipu jautājumiem. Visi jautājumi glabājas kategorizētā testa jautājumu bankā un var tikt atkārtoti izmantoi kursu ietvaros vai pat citos kursos. Testi var pieļaut vairākus studentu mēģinājumus. Katrs mēģinājums tiek automātiski novērtēts un pasniedzēji var norādīt, vai rādīt tikai atsauksmes, vai arī pareizās atbildes. Šis modulis iekļauj vērtēšanas iespējas.

 Tērzēšana

Tērzēšanas rīks dalībniekiem sniedz reālā laika sinhronās saziņas iespējas, izmantojot tīmekli. Tas ir labs rīks savstarpējās sapratnes un apspriežamās tēmas izpratnes uzlabošanai — tērzēšanas telpas izmantošanas režīms būtiski atšķiras no asinhrono forumu izmantošanas. Tērzēšanas rīks piedāvā dažādas sarunu vadīšanas un pārskatīšanas iespējas.

 Uzdevumi

Uzdevumu rīks pasniedzējam ļauj uzdot uzdevumu, kurā studentiem nepieciešams digitālā veidā (jebkādā formātā) sagatavot un iesniegt dokumentu, to augšupielādējot uz servera. Tipiski uzdevumus var izmantot eseju, projektu atskaišu u.c. dokumentu augšupielādē un novērtēšanā. Šis modulis iekļauj vērtēšanas iespējas.

Visu palīdzības failu alfabētiskais rādītājs
Rādīt šo palīdzību valodā: English