Viesu pikļuve

Jums ir iespēja atļaut viesu piekļuvi kursam.

Šajā gadījumā viesi var pieslēgties jūsu kursam, izmantojot "Pieslēgties kā viesim" pogu pieslēgšanās lapā.

Viesiem VIENMĒR ir tikai lasīšanas tiesības. Tas nozīmē, ka viesi nevar publicēt ziņojumus, vai kā citādi iejaukties studentu darbā.

Tas var būt noderīgi, lai, piemēram, sava darba novērtēšanai kursā ielaistu kolēģi, vai sniegtu studentiem apskatīt kursu pirms reģistrācijas.

Ievērojiet, ka jums ir izvēle starp divu veidu viesu pieejām: ar vai bez reģistrācijas atslēgas. Ja jūs izvēlaties atļaut viesu pieeju ar atslēgu (šajā gadījumā obligāti jābūt iespējotai kursa reģistrācijai), viesiem būs jāievada reģistrācijas atslēga KATRU REIZI, kad tie slēgsies klāt kursam. Tas ļauj ierobežot viesu piekļuvi. Ja jūs atļaujat beznosacījuma viesu piekļuvi, tad katrs var pa taisno pieslēgties kursam.

Visu palīdzības failu alfabētiskais rādītājs
Rādīt šo palīdzību valodā: English