Nedēļu/Tēmu skaits

Šis iestatījums tiek izmantots tikai "nedēļu" un "tēmu" kursa formātos.

Nedēļu formātā tas norāda kursa nedēļu skaitu, sākot ar kursa sākuma datumu.

Tēmu formātā tas norāda kursa tēmu skaitu.

Abos gadījumos šī iestatījuma vērtība norāda uz sekciju skaitu kursa sākumlapas vidū.

Visu palīdzības failu alfabētiskais rādītājs
Rādīt šo palīdzību valodā: English